Video bóng đá: Argentina 0-0 Chile (pen 2-4)

argentina-0-0-chile-1466996528_660x430
Messi và Biglia sút hỏng phạt đền khiến Argentina lần thứ hai lỡ hẹn chức vô địch Copa America.
//eclick zone test eclick_zoneid = 1880; // share social var urlshare = ‘http://video.vnexpress.net/bong-da/argentina-0-0-chile-pen-2-4-3426498.html'; var article_title = ‘Argentina 0-0 Chile (pen 2-4)'; var link_live_streaming = ”; // params load video var thumbnail_url = ‘http://news.img.video.thethao.vnecdn.net/web/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528_660x430.jpg'; var is_show_ads = 1; var sizedatanew = ‘activemode={active_mode}&data360=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/360p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4&data720=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4&data240=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/240p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″] var sizedataflash = ‘activemode={active_mode}&data360=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/360p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4&data720=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4&data240=http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/240p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″] // detect html5 case if (html5_support == true) { sizedatanew = ‘ data-360=”http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/360p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″ data-720=”http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″ data-240=”http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/240p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″ active-mode=”{active_mode}”‘; } // define video source var videoSource = ‘http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/360p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″] var acmove = ‘360’; var videoSource240p = ‘http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/240p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″] var videoSource360p = ‘http://news.video.thethao.vnecdn.net/video/web/mp4/360p/2016/06/27/argentina-0-0-chile-1466996528.mp4″] var videoSource480p = false; nhan dinh bong da